20 januari 2022

WOZ waarde Eindhoven wat is dat precies?

3 min read

Zoals elk jaar zal ook begin 2022 bij elke huiseigenaar weer de WOZ beschikking op de deurmat vallen. Daarin wordt bekend gemaakt wat de WOZ waarde Eindhoven wordt elke koopwoning in Eindhoven. Deze WOZ waarde zal een stuk hoger uitvallen omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen. Maar wat is WOZ eigenlijk? WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken) regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Hierbij is de peildatum altijd 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ wordt bepaald door de gemeente waar je woont. De WOZ waarde Eindhoven wordt dus bepaald door de gemeente Eindhoven. Daarvoor heeft de gemeente taxateurs in dienst die panden beoordeeld en steekproefsgewijs taxeert. Door een speciaal softwareprogramma hoeft niet elke woning in Nederland getaxeerd te worden. Alle woningen worden vergeleken met woningen die (zo goed als) met elkaar overeenkomen.

Hoe wordt de WOZ waarde Eindhoven vastgesteld?

Voor het vaststellen van de WOZ waarde Eindhoven wordt het softwareprogramma van de gemeente Eindhoven gevuld met gegevens zoals:

·         Het type huis

·         De oppervlakte van de grond

·         De inhoud van de woning

Door nu jouw woning te vergelijken met twee woningen met dezelfde gegevens kan de WOZ waarde worden bepaald. De WOZ waarde is bepalend voor verschillende soorten belastingen en heffingen zoals;

·         OZB(onroerendezaakbelasting), rioolheffing, afvalstoffenheffing (gemeente)

·          Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting (belastingdienst)

·          Watersysteemheffingen (Het Waterschap)

Hoe hoger de WOZ waarde hoe meer belasting of heffing je moet betalen. Er zijn argumenten waardoor je bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van de WOZ waarde zoals achterstallig onderhoud, wel of niet goed geïsoleerd, zonne-energie en de wijksituatie (druk of juist niet). Wanneer je denkt dat de WOZ waarde van je woning te hoog is, kun je binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.

Hoe kun je bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ waarde

Wanneer de WOZ waarde Eindhoven niet klopt kan dit grote gevolgen hebben. Je betaalt bij een te hoge WOZ waarde namelijk te veel belasting. Zeker wanneer je (nog) niet van plan bent je woning te verkopen is het dan verstandig om bezwaar aan te tekenen. Dat kun je zelf doen, maar dat kost je de nodige tijd, maar je kunt ook een bezwaarmakers bureau inschakelen. Die tekenen, voor particulieren, gratis bezwaar aan, bij de gemeente Eindhoven. Meld je eenvoudig aan via het invulformulier op de website. Het bureau kan gratis bezwaar aantekenen omdat bij honorering van het bezwaar het bureau betaald wordt door de gemeente Eindhoven. Van de 100 bezwaarschriften die het bezwaarmakers bureau indient worden er zeker 99 gehonoreerd. Dat is dan ook de reden dat het bureau de kosten voor niet gehonoreerde bezwaarschriften voor eigen rekening neemt.

Wat zijn WOZ waarde bezwaar-argumenten?

Argumenten die gebruikt kunnen worden om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ waarde Eindhoven zijn onder andere:

–       Afwijkingen in gegevens van vergelijkbare woningen

–       Slecht of achterstallig onderhoud

–       Asbest

–       Gevelschade

–       Oude cv-ketel

–       Overlast in de buurt (drugstoerisme, daklozenopvang)

–       Overlast door snelweg of veel lawaai

–       Industrie waarbij stankoverlast van bedrijven of fabrieken

–       Windmolen die slagschaduw produceert

Een bezwaarmakers bureau weet precies welke argumenten ze kunnen gebruiken. Ze stellen een bezwaarschrift op en sturen dat voor je naar de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft tot eind 2022 om te reageren op het bezwaarschrift. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *